top of page

Pangako

By: Jaylin Colarina - 9-Faith


Malayo man sa isa’t isa

Pangako hindi mag-iiwanan

Pangarap sa isa’t isa

Pangakong gagawin ng sabay


Pero bakit lumabo?

Kasabay ng mga pangako

Pati ikaw naglaho

Nagsimula ding mapagod


Akala ko ba’y magtatagal

Ngunit bakit nagbago ka

Sabay nating gagawin

Magkahiwalay nang tutuparin


Hindi ka ba nanghihinayang?

Ang taon na ating itinagal

Kay bilis noong mawala

Nang dahil lang sa salitang “nagkasawaan”

Comments


bottom of page